Mirstīgo atlieku transportēšana uz Latviju

Lai izvestu Latvijas valstspiederīgā mirstīgās atliekas no ASV, nepieciešami šādi dokumenti:

1. Medicīnas iestādes izsniegta izziņa par personas nāves cēloni, kuras īstumu apliecina ar Apostille tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā izziņa ir izsniegta;

2. Personas miršanas apliecība, kuras īstums jāapliecina ar Apostille tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā apliecība ir izsniegta;

3. Dokuments, kas apliecina mirstīgo atlieku iezārkošanas atbilstību uzturēšanās valsts sanitārās kontroles dienestu izvirzītajām prasībām (Embalming Certificate – to certify that the remains of the late have been properly embalmed and are in a sanitary condition), ja līķis tiek pārvests zārkā;

4. Cremation Certificate – ja pīšļi tiek pārvesti urnā, kura īstumu apliecina ar Apostille tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā dokuments ir izsniegts;

5. Dokuments, kas apliecina muitas formalitāšu nokārtošanu (declaration that the late is not known to be of an infectious nature or Certificate in Relation to removal of the body outside the state; declaration that the coffin/urn contains the remains/ ashes and only the remains/ ashes of the late), kura īstumu apliecina ar Apostille tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā dokuments ir izsniegts.

Darām zināmu, ka katra aviokompānija var noteikt savus papildu noteikumus mirstīgo atlieku pārvadāšanai, tādēļ detalizētas informācijas saņemšanai aicinām sazināties ar aviokompāniju, kuras pakalpojumus ir plānots izmantot. Ja ir plānots izmanot vairākas aviokompānijas, lūdzam konsultēties ar visām.

Kremētas mirstīgās atliekas jātransportē stingri noslēgtā, izturīgā un aizzīmogotā urnā. Ja mirstīgās atliekas tiek sūtītas zārkā ar lidmašīnu, parasti tiek pieprasīta kontaktinformācija par Latvijas apbedīšanas biroju, kura pārstāvji ar speciālo transportu zārku sagaidīs. Šī kontaktinformācija, ko sniedz mirušā tuvinieki, nododama attiecīgajam apbedīšanas birojam ASV.

Nacionālais Apbedīšanas Dienests
National Funeral Service
Национальная Похоронная Служба

www.nad.lv || 
www.repatriacija.lv ||
www.repatriation.lv||
www.humanrepatriation.eu || 
www.humanrepatriation.com