Miris cilvēks ārzemēs, ko darīt? Palīdzība no apbedīšanas biroja NAD.LV?!

Kā rīkoties, ja saņemta informācija par ārzemēs mirušu radinieku

* mirušas personas tuvinieki var sazināties ar Nacionālā Apbedīšanas Dienesta speciālistiem:

+371 26 335 928.

* pēc informācijas par iespējām saņemt palīdzību var vērsties attiecīgās valsts kompetentās iestādēs vai Latvijas Republikas vēstniecībā.

Īss repatriācijas apraksts:

  1. Repatriācijas gadījums (klienta nāve un nepieciešamības organizēt transportēšanu ārvalstīs turpmākai apbedīšanai);
  2. Medicīniskās apliecības par nāves cēloni saņemšana;
  3. Miršanas apliecības noformēšana;
  4. Atļaujas saņemšana no atbildīgiem dienestiem mirušā pārvešanai, piemēram, Latvijā – Veselības inspekcija, bet Anglijā – Coroner;
  5. Pārējo nepieciešamo dokumentu kārtošana, tulkošana un legalizācija;
  6. Mirušā sagatavošana repatriācijai;
  7. Transportēšanas organizēšana par sauszemi ar katafalku vai ar gaisa transportu;
  8. Repatriācijas procesa pabeigšana, nodošana piederīgiem turpmākai apbedīšanai ar visiem dokumentiem.

Pēc informācijas saņemšanas uzreiz var vērsties Nacionālā Apbedīšanas Dienestā adrese: Bruņinieku iela 151, Rīgā, LV-1003; diennakts dežūr­tālrunis ārkārtas situācijās (nāves gadījumos) +371 26 335 928; e-pasts: info@nad.lv (steidzamos gadījumos) vai info@repatriacija.lv.

Mirstīgo atlieku sagatavošanu un transportēšanu pēc formalitāšu nokārtošanas veic apbedīšanas birojs – Nacionālais Apbedīšanas Dienests NAD.LV jeb Repatriācijas dienests. Piederīgajiem nepieciešams sazināties ar apbedīšanas biroju Latvijā, kam ir pieredze mirstīgo atlieku starptautiskā transportēšanā.

Nacionālais Apbedīšanas Dienests
National Funeral Service
Национальная Похоронная Служба

www.nad.lv || 
www.repatriacija.lv ||
www.repatriation.lv||
www.humanrepatriation.eu || 
www.humanrepatriation.com